Oprava ojničního ložiska

31. prosince 2017 v 13:14 | Aleš Doubravský |  Fiat 500 A Topolino - renovace
Po nějaké době provozu Topolina se začalo z motoru ozývat slabé kovové klepání, které časem zesílilo. Jednoho dne se z motoru ozval nepříjemný zvuk a bylo jasné, že se v motoru něco pokazilo a je nutná jeho oprava.

Vypustil jsem z motoru olej a chladící kapalinu. Motor s převodovkou jsem z Topolina vyndal, převodovku jsem od motoru oddělil. Odmontoval jsem olejovou vanu a na dně olejové vany jsem našel šupinky ložiskové kompozice. Rukou jsem zkontroloval vůle ojničních ložisek a u jednoho ložiska byla vůle velmi velká.

Sundal jsem hlavu motoru. Poznamenal jsem si na papír uložení ojnice na klikovce, abych ojnici později správně namontoval nazpět. Odšrouboval jsem matice a sundal jsem víko ojničního ložiska. Natočil jsem klikovku stranou a opatrně jsem vytáhl ojnici s pístem z válce. Demontoval jsem píst z ojnice (vylisováním čepu). Z pístu jsem sundal pístní kroužky a uložil a označil tak, abych je později vrátil zpět na píst ve stejném pořadí a do stejných poloh.Už při prvním pohledu bylo vidět, že povrch ložiska je poškozený a po sešroubování ojničního víka s ojnicí byla po proměření ojničního ložiska vůle více jak 0,5 mm (rozdíl mezi průměrem ojničního ložiska a průměrem čepu klikového hřídele). Přitom vůle by se měla správně pohybovat setinách mm. Zřejmě došlo k dovršení životnosti ložiska a začala se vydrolovat povrchová vrstva ložiska.

Proměření čepu klikového hřídele jsem provedl pomocí mikrometru. Klikovku jsem nechal v motoru, jen jsem položil blok motoru na bok, abych měl ke klikovce dobrý přístup. Proměření jsem provedl na několika místech čepu a v různých směrech.
Na internetu jsem si našel firmu, která provádí i pro veterány vylévání pánví ojnic ložiskovými kompozicemi odstředivým litím . Do této firmy (Libor Macek, Jasenná u Vizovic) jsem poštou zaslal ojniční pánve a hodnotu průměru čepu klikového hřídele a hodnotu axiální šířky čepu. Následně mi poštou přišly zpět nově vylité pánve ložiskovou kompozicí. Ložisková kompozice byla nahrubo obrobená s přídavkem 2 mm jak na průměru, tak v axiálním směru.Pánve jsem nasadil do ojnice a víka ojničního ložiska. Víko a ojnici s nově vylitými pánvemi jsem sešroubil a matice utáhl momentovým klíčem (stejným momentem jsem později utáhl matice při konečné montáži). Takto připravenou ojnici jsem předal do dílny na konečné obrobení s náčrty pro obrobení.Proto že jsem neznal údaje výrobce o ložiskové vůli, našel jsem si obecná doporučení v literatuře. Vůle v ložisku na 10 mm průměru čepu (pro benzínový motor a cínovou kompozici) má být 0,006 až 0,007 mm. Pro můj průměr čepu 42,90 mm vychází vůle 0,025 až 0,030 mm. Osová vůle má být pro cínovou kompozici 0,05 až 0,10 mm.


Axiální rozměr ložiska:

Konečné obrobení ložiska - vyvrtání, sražení hran, mazací drážka:
Kontrola vůle ložiska:
Čep klikového hřídele jsem namazal motorovým olejem. Ojnici s načisto obrobeným ojničním ložiskem jsem namontoval na čep klikového hřídele. Smontovaná ojnice (bez pístu) musí z téměř vodorovné polohy klesnout vlastní tíhou do svislé polohy nebo ji přejít a zůstat stát v této poloze.

Nepatrného zvětšení radiální vůle ložiska lze dosáhnout mosaznými nebo ocelovými podložkami, vloženými na dělící plochu mezi víko a ojnici, ale pouze na jedné straně. Např. vložením podložky silné 0,05 mm na jedné straně ložiska se zvětší radiální vůle ložiska o 0,016 mm (bez ohledu na průměr ložiska).

Po odzkoušení ložiskové vůle jsem ojnici z klikovky opět demontoval. Na ojnici jsem namontoval píst. Ojnici s pístem jsem nasunul zespodu do válce až se na straně hlavy objevily drážky pro kroužky. Pístní kroužky jsem opatrně nasadil na píst do drážek do původní polohy. Pístní kroužky jsem stáhl plechovým páskem a píst opatrně zasunul zpět do válce. Nyní jsem na čep klikovky opět namontoval ojnici a ojniční víko jsem dotáhl momentovým klíčem. Matice jsem pojistil závlačkami.

Po složení motoru jsem nalil do motoru olej a odzkoušel otáčením setrvačníku, že je vše v pořádku. Motor jsem postavil na provizorní stojan. Startér motoru jsem připojil k baterii, ke karburátoru jsem připojil provizorní nádržku na benzín. Do bloku a hlavy motoru jsem nalil destilovanou vodu, aby se motor po nastartování nepřehřál. Motor jsem nastartoval. Zkontroloval jsem tlak oleje a motor jsem nějakou dobu nechal zajet na volnoběh.

Úprava standardního pojízdného hydraulického zvedáku na zvedák motoru

10. srpna 2016 v 7:52 | Aleš Doubravský |  Fiat 500 A Topolino - renovace
Po několika letech ježdění s Topolínem jsem došel k rozhodnutí, že nadešel čas, abych vytáhl z vozu motor s převodovkou a opravil vypadávající třetí rychlostní stupeň.

Abych si usnadnil práci s demontáží motoru, začal jsem shánět nějaký vhodný pojízdný zvedák. Když jsem hledal něco vhodného na internetu, zdály se mi nabízené zvedáky poměrně drahé a nebyla jistota, že bude případný zakoupený zvedák pro malý motor Topolina vhodný. Rozhodl jsem se proto upravit si přímo na míru motoru Topolina standardní pojízdný hydraulický zvedák prodávaný v obchodních řetězcích za velmi přijatelnou cenu cca 500,- Kč.

Standardní hever:


Demontované díly hydraulického zvedáku:


U zakoupeného hydraulického zvedáku jsem nejdříve zvýšil jeho stabilitu tím, že jsem demontoval přední kolečka, vyjmul jsem osku (po uvolnění bočnice) a nahradil jsem ji novou oskou dlouhou 300 mm, viz výkres. Sestavu předního kolečka jsem doplnil distančními trubkami. Přední kolečka jsem zase složil a použil jsem původní díly jako matice, podložky a kluzná pouzdra.Výkres pro výrobu nové osky a distančních trubek:
Na horním rameni zvedáku jsem demontoval opěrku (uvolněním segerovky). Otvor po demontované opěrce jsem použil pro připevnění podpěrné desky. Použil jsem šroub M12 se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem (aby nad deskou co nejméně překážel). Samotnou desku jsem ustřihl z plechu 3 mm, viz. následující náčrtek. Zaoblil jsem rohy a vyvrtal díru pro upevňovací šroub. Polohu díry v desce pro připevňovací šroub jsem zvolil přibližně v těžišti motoru s převodovkou. Dále jsem vyvrtal otvor průměru 50 mm, který zajišťuje, že motor po vyzvednutí leží na desce celou plochou olejové vany (a neleží na vypouštěcí zátce). Desku jsem polepil gumou (v mém případě tloušťky 3 mm).Náčrtek podpěrné desky:


Motor vymontovaný z Topolina na zvedáku:

Úprava je provedena tak, aby se mohl zvedák jednoduše vrátit do původního stavu.
 


Tlumič výfuku

15. ledna 2016 v 6:03 | Aleš Doubravský |  Fiat 500 A Topolino - renovace

Fiat 500A Topolino jsem si dovezl jako hromadu rozebraných a rezavých dílů. Díly tlumiče výfuku chyběly nebo byly naprosto zrezivělé a nepoužitelné. Jediný díl, který jsem použil, byla příruba k výfukové armatuře motoru.

Nejdříve jsem si zhotovil koleno výfukového potrubí. Aby pasovalo do příruby, použil jsem trubku vnějšího průměru 28 mm. Trubku jsem naplnil pískem a zazátkoval dřevěnými kolíky. Trubku jsme pak nahřívali autogenem a ohýbali, aby se co nejvíce tvar blížil šabloně, kterou jsem si nakreslil podle potrubí z jiného Topolina, viz obrázek:


Koupil jsem tlumič výfuku škoda (asi Felicie), který má oválný tvar (cca 90/140 - délku 370 mm). Tento tlumič jsem použil i u předchozího Topolina. Abych dosáhl trochu hlubšího zvuku, doplnil jsem sestavu ještě malým tlumičem, který jsem koupil přes internet, ale bohužel už nevím z jakého je auta. Je válcového tvaru (cca průměr 100 mm a délka 280 mm). Každý tlumič mě stál cca 500 Kč. Celková sestava je znázorněna na následujícím náčrtku.

Trubky tlumičů jsem podle potřeby zakrátil a odřezal jsem nepotřebné držáky a vzpěry. Tlumiče jsme k sobě svařili (trubky se do sebe daly krásně zasunout) a zavěsil jsem je na rám pomocí držáků a gumových spojek, viz obrázek.
Tlumič výfuku jsem upevnil k rámu pomocí tří závěsů. Horní díl závěsu je svařen z ploché ocele 40x5 a 20x5 mm a horní díl je uchycen k rámu Topolina šrouby M6. Spodní díl závěsu tvoří koupená objímka výfuku s přivařenou plochou ocelí 20x5 mm. Velikost objímky musí odpovídat průměru potrubí v místě zavěšení. Oba dva díly jsou spojeny gumovým oválným závěsem (zakoupeno v mototechně) pomocí šroubů M8.


Po upevnění tlumičů výfuku k rámu a po přišroubování kolena s přírubou k motoru, byl jako poslední přivařen vlnovec. Vlnovec slouží k tomu, aby se nepřenášely vibrace a pnutí na výfukovou armaturu motoru. Mezi vlnovcem a tlumičem výfuku jsem udělal rozebíratelný spoj.

Celkový pohled na upevněný tlumič výfuku:


Topolino - kabriolet - Simca 5

4. června 2014 v 9:44 | Aleš Doubravský |  Topolino
Náčrtek.

Prospekt.
Dobová fota:.

Další články


Kam dál